Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú podmienky internetového portálu eZlava.sk (ďalej len Portál), ktorý prevádzkuje spoločnosť Belotina s.r.o. (IČ 02859939) se sídlem Příčná 1892/4, Praha 1, 11000, zápis v OR u MS v Praze, složka C 224456 (ďalej len Prevádzkovateľ).

Užívateľom je internetový užívateľ, ktorý navštívi Portál. Kupónom znamená individuálnu zľavová príležitosť uvedená na Portály. Poskytovateľom zľavy sa rozumie internetový alebo kamenný obchod, u ktorého možno uvedenú zľavovú ponuku uplatniť.

Portál poskytuje Užívateľom službu, ktorá spočíva v agregácii zaujímavých zľavových možností, zľavových kódov a inak zaujímavých nákupných príležitostí s možnosťou úspory pri nákupe a upozorňovaní na tieto ponuky skrze zvolenej komunikačné kanály ako sú napríklad email alebo sociálne siete.

Kupóny zobrazené na portály eZlava.sk sú vyberané z ponúk Poskytovateľov zliav, medzi ktoré patria najmä, ale nielen, internetové obchody. Kupóny sú vyberané z webových stránok a iných povahe veci zodpovedajúcich komunikačných kanálov. Nemusí tak ísť vždy o oficiálnom zľavové akcie Poskytovateľa, ale iba o zaujímavé položky z ponuky, ktoré Portál Užívateľom ponúkne.

Portál môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, uvedenie Kupónu ukončiť alebo zrušiť a to aj skôr, než je uvedená platnosť na Portále. Zľavy ponúkané na Portále nie sú záväzné ani nijako právne vynútiteľné a ich Poskytovateľ môže možnosť ich použitia kedykoľvek obmedziť alebo úplne zastaviť. prevádzkovateľ tiež nie je zodpovedný za technickú nedostupnosť Portálu alebo internetové stránky Poskytovateľa, ktorá zabraní použitia zľavy.

Užívateľ môže Kupón využiť presmerovaním na webové stránky Poskytovateľa alebo vložením kódu počas objednávky.

Používateľ berie do úvahy, že Portál využíva súbory Cookie pre optimalizáciu poskytované služby. Podrobné informácie o využití cookie sú k dispozícii na adrese https://www.ezlava.sk/vyuzitie-cookies.

Užívateľ sa môže bezplatne zaregistrovať k odberu emailového spravodaja Portálu, ktorý Prevádzkovateľ rozosiela a v ktorom je užívateľ upozorňovaný na najzaujímavejšie Kupóny. Takúto registráciou Užívateľ vyslovuje súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy Prevádzkovateľa a s tým, aby Prevádzkovateľ užíval oznámené údaje aj k zasielaniu obchodných oznámení svojich alebo tretích osôb prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie podľa zákona č. 480/2004 Zb. (ČR), v platnom znení. Užívateľ vyslovuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi Českej republiky. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý, že môže kedykoľvek takto udelený súhlas odvolať písomnou formou na adresu Prevádzkovateľa.

Užívateľ, ktorý využije služby Portálu vyslovuje týmto užitím súhlas s týmito VOP. Tieto podmienky sú platné od 1.8.2015. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť.